Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Absolutio LTD z siedzibą w Poole, przy ulicy Suite 18 Equity Chambers, 249 High Street North, Wielka Brytania;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora:
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter, Google+). Ujawnione tam dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia profilu, jak również w celu promocji produktów i działalności Administratora, a także celem aktywnej komunikacji z odwiedzającymi profil przy użyciu funkcji oferowanych przez portale społecznościowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes, związany z promocją produktów oraz budowania pozytywnego wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu. Administrator może dodatkowo prosić Klienta o podanie danych dodatkowych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Klientem, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania usługi oraz przez 6 lat od jej zakończenia przez administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa z poza Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. W działaniach marketingowych podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane, które zostały Administratorowi przekazane przez Usługobiorców, tj. dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane zawarte w plikach cookies. Decyzje te są podejmowane automatycznie w oparciu o śledzenie ruchów Usługobiorcy, dokonanych na stronie internetowej www.absolutio.pl, należącej do Administratora. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na trafność kierowanych decyzji marketingowych. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorców do oceny niektórych ich cech, w szczególności do preferencji reklamowych. Profilujemy Usługobiorców dla potrzeb marketingowych i stosujemy się do ustalonego profilu także, gdy decyzje dotyczące trafności działań marketingowych podejmują nasi ludzie.
 11. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeżeli nie zgadzasz się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, możesz zgłosić reklamację kanałami komunikacji, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszej polityki.
 12. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 13. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 14. Administrator na swej stronie używa plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu (komputerze, telefonie, tablecie itp.) osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora. Pliki cookies używane są głównie do utrzymywania sesji. Dzięki plikom cookies użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 15. ​Administrator wykorzystuje także serwisowe pliki cookie celem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.) osoby odwiedzającej stronę internetową Administratora.
 16. Administrator korzysta także z plików cookies z przeznaczeniem do celów marketingowych, związanych z oferowanymi przez siebie produktami i usługami. Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, wymaga udzielenia zgody przez odwiedzającego stronę internetową Administratora.
 17. Wskazana wyżej zgoda może być wyrażona w szczególności poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki internetowej. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili, także poprzez usunięcie historii przeglądarki.
 18. Pliki cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin na stronie internetowej Administratora i dokonanych tam czynnościach, jak również pomagają między innymi w:
 • utrzymaniu sesji użytkownika;
 • zapisaniu stanu sesji użytkownika;
 • przywróceniu sesji użytkownika;
 • umożliwieniu autoryzacji przy logowaniu się do strony internetowej Administratora;
 • zapisaniu informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisaniu informacji niezbędnych do działania koszyka zakupów na stronie internetowej Administratora.

Copywright 2018 © ABSOLUTIO LTD Wszelkie prawa zastrzeżone.