Spośród wachlarza możliwości, jakie daje naszemu klientowi polskie prawo, wypracowaliśmy indywidualne i innowacyjne rozwiązania, które na rynku usług prawnych w zakresie doradztwa osobom zadłużonym są unikatowe i jedyne w swoim rodzaju. Na potwierdzenie powyższych słów przestaliśmy już posługiwać się słowem „antywindykacja”, gdyż poniższe przykłady naszej filozofii działań wyprzedzają ten termin w jego dotychczasowym brzmieniu, gdzie pod naszą opieką domniemany dłużnik staje się wierzycielem.  

Przykładowymi rozwiązaniami są:

 • wszczęcie egzekucji komorniczej w stosunku do wierzyciela w związku z brakiem spłaty własnego zobowiązania (np. kredytu lub pożyczki),

 • przystępowanie do długu, 

 • odzyskiwanie środków ze zlicytowanych nieruchomości,

 • faktyczne, a nie doraźne uniemożliwienie zlicytowania jakiejkolwiek nieruchomości dłużnika, 

 • skuteczne uniemożliwienie dochodzenia przez wierzycieli roszczenia w postaci uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną (tzw. skarga pauliańska),

 • skuteczne doprowadzanie do umorzeń wszelkich zobowiązań względem instytucji finansowych,

 • możliwość stworzenia dłużnikowi nowego standardu życia, w którym będzie on poza zasięgiem działań komornika, mając jednocześnie całkowitą kontrolę nad swoim majątkiem,

 • możliwość postawienia w stan upadłości komornika sądowego, 

 • możliwość skutecznego zgłoszenia do rejestru dłużników wszelkich instytucji finansowych, w tym banków, firm windykacyjnych, SKOK-ów itp.,

 • możliwość postawienia w stan upadłości dowolnego banku w Polsce,

 • możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego do praktycznie każdej (nawet bardzo atrakcyjnej) nieruchomości skredytowanej przez bank,

 • możliwość dochodzenia roszczeń finansowych od instytucji finansowych za sam fakt udzielenia kredytu,

 • odzyskiwanie środków finansowych z wieloletnich postępowań egzekucyjnych zarówno od wierzycieli, jak i komorników dotyczących postępowań trwających, jak i zakończonych,

 • możliwość wznawiania prawomocnych postępowań o zapłatę, zakończonych wydaniem nakazów zapłaty lub wyroków, pomimo aktywnego udziału pozwanego dłużnika w procesie, nawet przy udziale profesjonalnego pełnomocnika

 • możliwość ustalenia rzeczywistej treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym poprzez wykreślenie (wpisu) hipoteki na rzecz wierzyciela,

 • możliwość inicjonowania postepowań sądowych w określonych przypadkach bez konieczności ponoszenia opłat sądowych zarówno względem konsumentów, jak i spółek kapitałowych. 

Tym samym wskazujemy możliwości, o jakich prawdopodobnie nikt z Państwa  dotychczas nawet nie miał wyobrażenia o ich istnieniu.