Planami Fundacji Absolutio są:

  • Pomoc psychologiczna 
  • Wykłady i konferencje 
  • Pomoc frankowiczom