Działania podejmowane przez Fundację Absolutio:

  • Reprezentacja dłużników w sądzie
  • Odzyskiwanie nienależnie pobranych środków