Celem Fundacji Absolutio jest:

  • Edukacja w zakresie praw dłużnika 
  • Działalność charytatywna i dobroczynna
  • Pomoc osobom zadłużonym