Każda osoba, którą dotyka problem braku płynności finansowej, wcześniej, czy później, zaczyna poszukiwać rozwiązań bądź podpowiedzi, w jaki sposób można doprowadzić do chwilowej lub trwałej eliminacji swoich problemów finansowych. 

Mając na uwadze to, iż dłużnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, nasza kancelaria stara się dobierać jak najbardziej indywidualne z możliwych rozwiązań mając na uwadze całokształt sytuacji finansowej, życiowej oraz zawodowej klienta. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzone efekty współpracy, niemal każdorazowo wymagane jest poznanie oczekiwań klienta. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wdrożenie do realizacji wszelkich autorskich, wyjątkowo skutecznych, a zarazem legalnych kroków prawnych. Dodatkowo przeprowadzenie powyższej analizy wynika z konieczności eliminacji niepożądanych skutków procesowych, karnych i skarbowych, które w przypadku podejmowania samodzielnych kroków przez klientów mogą narazić ich na nieodwracalne sankcje w tym zakresie.

Drugim nader ważnym, jak nie najważniejszym aspektem jest to, iż nasza kancelaria w trakcie przeprowadzania analizy przedstawia rozwiązania, których klient nigdy nawet nie brał pod uwagę z powodu braku świadomości ich istnienia, myśląc, iż jedynym rozwiązaniem jego problemów jest np. upadłość konsumencka albo pozew zbiorowy.