Wojciech Brzozowski, 4 kwi 2019, 3732 wyświetlenia

Skok na SKOK. Im. Franciszka Stefczyka, czyli jak wykreślić hipotekę bez spłaty pożyczki?

Ilu dłużników, tyle potencjalnych myśli o tym, czy można legalnie nie spłacić kredytu lub pożyczki  bez żadnych konsekwencji prawnych, a w dodatku zabezpieczonych hipotecznie? 

Ba, z jednoczesnym wykreśleniem samej hipoteki z dokumentem pochodzącym od wierzyciela w celu dokonania stosownego wpisu w KW o jej wykreśleniu? Nooo, wiele osób pomyślałoby sobie, że to jest jakaś herezja.... Or something and stuff like that...

A jakbyśmy pokazali Państwu, że to jednak jest możliwe i tym samym nie jest to żadna herezja?

Poniżej prezentujemy wyrok, w którym SKOK Stefczyka dochodził zapłaty kwoty 180 000 PLN z tytułu niespłaconej pożyczki i finalnie przegrał. Czyli innymi słowy mówiąc, dłużnik nic nie musi już z tego tytułu oddawać, ani spłacać.

Tak jak już wyżej wspominaliśmy, pożyczka była zabezpieczona hipoteką. Skoro tak, to gwoli jasności, sprawa nie została wygrana z powodu podniesienia zarzutu przedawnienia, gdyż zgodnie z art. 77 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia z nieruchomości obciążonej.

Skoro z innego powodu, to jakiego? I do tego z takiego, że po uprawomocnieniu się powyższego wyroku wystąpiliśmy do SKOK-u o dokument, na podstawie którego złożyliśmy wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis w postaci wykreślenia hipoteki i którego oczywiście bez potrzeby wytaczania osobnego powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, WYDAŁ go nam.

A i oto wspomniany oświadczenie SKOK.

Otóż tym powodem jest...

No właśnie, co? Tym razem postanowiliśmy dać Państwu szansę, aby samemu spróbować odpowiedzieć na to pytanie, do czego serdecznie zapraszamy na Facebooka lub w komentarzach poniżej.

Jeżeli jednak jest to zbyt trudne pytanie, zapraszamy do kontaktu w celu analizy, czy Państwa sprawa dotycząca kredytu lub pożyczki hipotecznej może zakończyć się w ten sposób.

Co istotne, bez znaczenia jest to, kim jest wierzyciel i z jakiego tytułu ma hipotekę. Bez znaczenia jest również to, w jakiej walucie. I BEZ ZNACZENIA JEST RÓWNIEŻ TO, CZY TOCZY SIĘ W STOSUNKU DO TAKIEJ NIERUCHOMOŚCI EGZEKUCJA!!! Dla naszej kancelarii nie ma to najmniejszego znaczenia, gdyż zgodnie z naszym motto, specjalizujemy się przede wszystkim w sprawach beznadziejnych. A naszym skromnym zdaniem tego typu sprawy zaliczamy właśnie do takiej kategorii.
 

GALERIA:

ZOBACZ TAKŻE: