Wojciech Brzozowski, 15 lut 2023, 1085 wyświetlenia

SANKCJA KREDYTU DARMOWEGO. ODZYSKAJ PIENIĄDZE I SPŁAĆ SAM KAPITAŁ.

Każdy kredytobiorca wybierając instytucję bankową w celu zaciągnięcia zobowiązania w postaci kredytu lub pożyczki gotówkowej szuka jak najtańszej oferty. Wiadomo, im mniej będzie wynosił koszt kredytu, tym lepiej. A co, jeżeli możesz spłacić sam kapitał? I to w ratach z harmonogramu? Nie ma problemu. Załatwimy to dla Ciebie!

Sankcja kredytu darmowego nie jest zwykłym sloganem medialnym, a instytucją prawną uregulowaną w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Mówi on o tym, że jeżeli np. bank naruszy art. 30 ust.1 pkt 1-8, 10, 11, 14017, art. 31-33, art. 33a i art. 361-36c w/w ustawy, to wtedy wystarczy, że konsument złoży do banku stosowne pisemne oświadczenie, w którym określi, jaki dokładnie przepis prawa został naruszony i że zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.

Wydaje się, że w takim przypadku to żadna filozofia i koszt wysłania listu poleconego do banku w zamian za oszczędność w postaci kosztów kredytu wynoszącym nie rzadko nawet powyżej 100 000 zł jest wręcz śmieszny. Nic, tylko korzystać z dobrodziejstwa prawa.

Oczywiście, wydawałoby się, że to nic prostszego, niż poświęcenie 10 minut na sporządzenie stosownego pisma, ale…

No właśnie, ale. Zaskakujące jest to, że osoby, które zaciągają kredyty, NIE CZYTAJĄ UMÓW przed ich podpisaniem. Stwierdzają, że przecież i tak to nic nie zmieni i nawet po zapoznaniu się z ich treścią nic nie zrozumieją. Ważne jest przecież tylko to, że zaraz będą wypłacone pieniądze, za które będzie można spełniać nierzadko swoje marzenia w postaci zakupu samochodu, telewizora, czy wyjazdu na urlop, nie mówiąc o remoncie domu itp.

Czas euforii trwa dosyć krótko. Kończy się już po miesiącu czasu, gdy przychodzi do zapłaty pierwszej raty. Tą jeszcze płaci się jak w zegarku, drugą i trzecią też. Ale już po pół roku czasu nagle kredytobiorca zaczyna odczuwać, jak bardzo jego domowy budżet jest przez to obciążany. W szczególności teraz, wobec bardzo wysokich stóp procentowych i wciąż rosnącej inflacji.

I właśnie dlatego warto jest zajrzeć do swojej umowy teraz, w trakcie spłaty, a być może okaże się, że rata może nagle spaść o kilkadziesiąt procent, nie mówiąc o stwierdzeniu, że kapitał został już w całości spłacony.

Z doświadczenia wiemy, że praktycznie nikt nie będzie w stanie samodzielnie sprawdzić, czy jego umowa kwalifikuje się do zastosowania sankcji kredytu darmowego, gdyż na pierwszy rzut oka każda umowa zawiera wszystkie elementy wymagane i opisane w ustawie o kredycie konsumenckim. Dla przykładu możemy powiedzieć, że w dwóch analizowanych umowach zawartych w tym samym banku w jednej był błąd, a w drugiej już nie.

Oczywiście, jeżeli czujesz się na siłach, możesz podjąć próbę sprawdzenia, czy akurat Twoja umowa jest wadliwa, ale gwarantujemy, że to wymaga naprawdę specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. A szkoda by było, gdybyś tracił własne ciężko zarobione pieniądze na spłatę kosztów kredytu w postaci odsetek, prowizji, ubezpieczeń itp., które bankowi się nie należą.

Posiadamy w tym zakresie bardzo rozległą wiedzę, którą z powodzeniem stosujemy w bieżących sprawach i potrafimy przeprowadzić analizę umowy kredytu w bardzo krótkim czasie. Co ciekawe, z naszych informacji wynika, że tylko niewielka grupa kredytobiorców w ogóle zdecydowała się na działania w tym kierunku, a tylko niewielka część tych spraw zakończyła się dla nich pomyślnie. Świadczy to o bardzo niskiej świadomości klientów instytucji finansowych o tak ważnym dla nich dobrodziejstwie prawa.

Dlatego też oferujemy Ci możliwość przeprowadzenia krok po kroku całego procesu związanego z uzyskaniem założonego rezultatu. Jaki może być skutek?

- jeżeli jesteś na początku spłaty, będziesz mógł zaliczyć zapłacone koszty na spłatę kapitału;

- jeżeli jesteś w połowie spłaty, możesz zaliczyć zapłacone koszty kredytu na spłatę kapitału, przez co może się okazać, że cały kredyt będzie już spłacony;

- jeżeli jesteś na końcu spłaty, będziesz miał możliwość odzyskania zapłaconych kosztów pomniejszonych o pozostały do spłaty kapitał.

- jeżeli spłaciłeś cały kredyt, wtedy będziesz mógł odzyskać cały koszt kredytu, który może wynieść nawet 100-150 tys. złotych;

Co istotne, co do zasady oświadczenie o sankcji możesz złożyć do roku czasu od dnia całkowitego wykonania umowy, co nie oznacza, że tym dniem będzie spłata ostatniej raty. Może się okazać, że będziesz miał prawo do ubiegania się o zwrot tych kosztów nawet w przypadku spłaty kredytu wiele lat temu. Dotyczy to w szczególności spłaconych kredytów kredytem konsolidacyjnym. I raczej nawet nie zdajesz sobie sprawy, że termin do złożenia oświadczenia nawet nie zaczął jeszcze biec.

Nie ma żadnych przeszkód, abyś mógł skorzystać z sankcji w trakcie trwania egzekucji komorniczej za niespłacony kredyt. Wiemy, jak to zrobić.

Wiemy również, co zrobić w przypadku obawy przed reakcją banku w przypadku odmowy uznania skuteczności złożonego oświadczenia, a przede wszystkim dokonania przez bank negatywnego wpisu do BIK-u, jak i również możliwych działań windykacyjnych z jego strony.

Jak zawsze, możesz do nas napisać na kontakt@absolutio.pl celem analizy swojej umowy i skorzystania z sankcji kredytu darmowego.

ZOBACZ TAKŻE: